The Independent Broadcasters of Ireland logo

Próiseas Ainmniúcháin Ghradaim Chumarsáide Oscailte

D’fhógair An tOireachtas inniu, 17 Iúil 2019, go raibh an próiseas ainmniúcháin do Ghradaim Chumarsáide an Oireachtais 2019 oscailte.  Marc aitheantais is ea Gradaim Chumarsáide an Oireachtais ar shár-chaighdeán i gcomhthéacs cláir Ghaeilge in earnáil na cumarsáide.  I mbliana, le tacaíocht úr ó Údarás Craolacháin na hÉireann, tá réimse na ngradam á leathnú amach agus dhá chatagóir nua dírithe ar raidiónna pobail agus raidiónna tráchtála, á bhfógairt.

“Tá sé tábhachtach go n-aithneofaí go bhfuil sárchláracha i nGaeilge á soláthar ag seirbhísí craolacháin eile sa tír chomh maith leo siúd atá ag feidhmiú go príomha trí Ghaeilge”, a dúirt Liam Ó Maolaodha, Stiúrthóir an Oireachtais.  “Tabharfaidh an dá gradam nua seo, do Chlár na Bliana ar Raidió Pobail agus do Chlár na Bliana ar Raidió Tráchtála léargas ar raon agus ar réimse na cruthaitheachta i nGaeilge atá ar aerthonnta na tíre.”

Dúirt Príomhfheidhmeannach ÚCÉ, Michael O’Keeffe, “Tá lúcháir ar Údarás Craolacháin na hÉireann urraíocht a dhéanamh ar dhá ghradam úr do chláir Ghaeilge ar raidiónna pobail agus raidiónna tráchtála a thabharfaidh aitheantas do chruthaitheacht agus do thallann na ndaoine san earnáil raidió a sholáthraíonn cláir Ghaeilge ar ardchaighdeán. Tagann na gradaim seo le cuspóirí ÚCÉ i dtaca le tírdhreach meán in Éirinn atá ionadaíoch ar ilghnéitheacht na sochaí sa tír agus a dhéanann soláthar dó. Táimid ag tnúth le bualadh leis na hainmnithe agus na buaiteoirí ag searmamas bronnta na ngradam le linn fhéile bhliantúil an Oireachtais”.

Is iad na catagóirí gradam eile atá fógartha ná Sraith Teilifíse na Bliana; Sraith Raidió na Bliana; Scannán/Clár Teilifíse na Bliana; Pearsa Teilifíse na Bliana; Pearsa Raidió na Bliana; Iriseoir na Bliana; Feachtas Meán Sóisialta na Bliana; agus Réalta Óg na Bliana.  Ar bhonn vóta ón bpobal is ea a roghnófar Réalta Óg na Bliana agus beidh tús á chur leis an vótáil sin tráth a bhfógrófar na gearrliostaí.

Cláir a craoladh le bliain anuas atá i dteideal a bheith ainmnithe agus ní mór na foirmeacha ainmniúcháin a bheith istigh roimh 5.00 pm, Dé hAoine 16 Lúnasa 2019.  Iarrtar gan buaiteoirí Ghradaim Chumarsáide na bliana seo caite a ainmniú le haghaidh gradam i mbliana.   (Liosta iomlán de bhuaiteoirí 2018 thíos)

Is féidir ainmniúcháin a dhéanamh ag www.antoireachtas.ie/gradaim-chumarsaide. Beidh na gearrliostaí á fhógairt Dé Máirt, 3 Meán Fómhair 2019 agus bronnfar na Gradaim ag ócáid mhór shiamsaíochta ar Chéadaoin Fhéile an Oireachtais, 30 Deireadh Fómhair 2019, in Óstán Citywest, Co. Bhaile Átha Cliath.

 

Station Name

Postal Address (incl Eircode)

Reception Phone

Sales Phone

Postal Address (incl Eircode)

On-air Phone

On-air Text

Info Email

Sales Email

Website

Facebook

Twitter

Instagram

TikTok

LinkedIn

Other info